Vad kan vi på GuideMakarna
göra tillsammans med Er kommun?

Vi på GuideMakarna har under många år arbetat med att producera kommunala guider tillsammans med flera kommuner i Sverige. Guiden lyfter fram information om både utbud och organisation samt det näringsliv som verkar inom kommunen.
 

Guiden delas ut till kommunens samtliga hushåll och kommunen erhåller även en digital guide som kan läggas ut på kommunens hemsida och blir då tillgänglig för alla.
 

Vår filosofi är att se till och värna om det samhälle som vi lever och verkar i, därför lägger vi stor vikt vid miljöaspekten. Detta bevisar vi genom att varje tryckt guide miljömärks med Svanen vilket samtidigt visar att även kommunen har en uttalad miljöpolicy.